Kogo dotyczy PiT-0?

PIT – 0 obowiązuje niezależnie od liczby umów i jest przeznaczony dla młodych pracowników, którzy nie ukończyli 26.lat. Jest ulgą, pozwalającą zaoszczędzić nawet do kilku tysięcy złotych rocznie. Jest załącznikiem do właściwej deklaracji podatkowej, PIT-37, 36 i 28. Pozostałe formularze nie uwzględniają ulg wykazywanych w deklaracji. W tym miejscu może nam pomoc księgowa.

PIT – 0 jest składany w Urzędzie Skarbowym jako załącznik do formularza: PIT-37, 36 lub 28. Służy do wykazania przez podatnika przysługujących mu ulg i odliczeń, z wyjątkiem ulg budowlanych. Mogą z niego skorzystać jedynie osoby, które: nie ukończyły 26. roku życia, uzyskują przychody z tytułu umowy o pracę i zlecenia. Nie wszyscy są objęci przywilejem. Wykluczone zostały osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudnione na umowę o dzieło, studencki staż i praktyki absolwenckie; prowadzące własną działalność gospodarczą, pobierają zasiłek chorobowy i dla bezrobotnych; świadczenie rehabilitacyjne, przebywają na urlopie macierzyńskim oraz zarabiające powyżej 85 528 zł rocznie. PIT – 0 nie wpływa na koszty pracodawcy, ale zdecydowanie poprawia sytuację podatnika, ponieważ pozwala zaoszczędzić kilka tysięcy złotych. Wyższy dochód pozwala na usamodzielnienie się młodych ludzi, którzy wkraczają na rynek pracy.

Jak wygląda składka na ubezpieczenie zdrowotne przy PIT – 0?

Płatnik, który nie ukończył 26. roku życia zwolniony z pobierania podatku od przychodów, powinien ustalać wysokość zaliczki podatkowej. Chodzi o sprawdzenie, czy do jej wysokości nie trzeba obniżyć składki zdrowotnej. Biuro rachunkowe Euro Plus oblicza składki na ubezpieczenie zdrowotne, więc można przyjść po poradę. Zwolnienia z podatku nie obowiązują w stosunku do ZUS-u. Płatnicy mają obowiązek ponoszenia opłat, które obliczane są w taki sam sposób, jakby pracownik nie korzystał z PIT – 0.  Kwota podlega obniżeniu lub podwyższeniu, w zależności od wysokości wynagrodzenia.