Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

Wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek rejestrowania operacji gospodarczych swojej firmy. Mogą oni prowadzić księgowość uproszczoną (Księga Przychodów i Rozchodów, ryczałt), lub księgowość pełną, opierającą się rozbudowanych księgach rachunkowych. W niektórych przypadkach prowadzenie księgowości pełnej jest obowiązkowe. Od czego to zależy?

Kto może prowadzić księgowość uproszczoną?

Zgodnie z prawem, księgowość uproszczoną mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychód z poprzedniego roku nie przekroczył równowartości kwoty 2 000 000 euro w walucie polskiej (po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego).

Kiedy księgowość pełna staje się obowiązkowa?

Do prowadzenia księgowości pełnej zobowiązane są spółki kapitałowe prawa handlowego (akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz spółki osobowe prawa handlowego (komandytowe i komandytowo-akcyjne).

Prowadzenie pełnej księgowości staje się też obowiązkiem przedsiębiorców, którzy w ubiegłym roku obrotowym osiągnęli przychody powyżej równowartości wspomnianych 2 000 000 euro (9 188 200 zł licząc po kursie z 1 października 2021 roku). Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych powstaje z początkiem nowego roku obrotowego (w tym roku firmy miały czas na ich otwarcie do 15 stycznia). W skład ksiąg wchodzą dzienniki, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, oraz wykaz składników aktywów i pasywów (tzw. inwentarz). Przedsiębiorca, który prowadzi księgowość pełną, ma również obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych. Prowadzenie księgowości pełnej warto zlecić doświadczonemu biuru rachunkowemu, które dopilnuje wszystkich formalności, a także podpowie przedsiębiorcy, na co powinien zwrócić szczególną uwagę po wdrożeniu zmian.