Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Przepisy podatkowe są bardzo obszerne i często zawiłe. Często zdarzają się kwestie sporne, w których nawet organy podatkowe mają odmienne stanowiska. Niewłaściwe postępowanie mogłoby doprowadzić do konsekwencji karno-skarbowych, jeśli chcemy ich uniknąć najlepiej będzie więc uzyskać indywidualną interpretację podatkową. Czy wiesz, jak to zrobić?

Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

Wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek rejestrowania operacji gospodarczych swojej firmy. Mogą oni prowadzić księgowość uproszczoną (Księga Przychodów i Rozchodów, ryczałt), lub księgowość pełną, opierającą się rozbudowanych księgach rachunkowych. W niektórych przypadkach prowadzenie księgowości pełnej jest obowiązkowe. Od czego to zależy?

Jak uzyskać firmowy kredyt na start?

Pierwszym krokiem do założenia własnej firmy jest złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG – w biurze rachunkowym Euro Plus pomagamy klientom w jego wypełnieniu, zakładamy z nim działalność elektronicznie, siedząc wygodnie w biurze, o ile klient dysponuje tzw. profilem zaufanym (bezpłatnym podpisem elektronicznym).

Kogo dotyczy PiT-0?

PIT – 0 obowiązuje niezależnie od liczby umów i jest przeznaczony dla młodych pracowników, którzy nie ukończyli 26.lat. Jest ulgą, pozwalającą zaoszczędzić nawet do kilku tysięcy złotych rocznie. Jest załącznikiem do właściwej deklaracji podatkowej, PIT-37, 36 i 28. Pozostałe formularze nie uwzględniają ulg wykazywanych w deklaracji. W tym miejscu może nam pomoc księgowa.