Kadry i płace

Kadry i płace to newralgiczny element działalności każdej firmy zatrudniającej pracowników. Od rzetelnego i dokładnego realizowania obowiązków z tego wynikających zależy funkcjonowanie firmy, niezależnie od tego, czy zatrudnionych jest kilka, czy kilkaset osób. W ramach naszego biura księgowego oferujemy obsługę kadrowo-płacową, w ramach której zajmujemy się wszystkimi aspektami jej prowadzenia.

Na czym polega obsługa kadr i płac?

Obsługa kadr i płac ma wiele aspektów, których należyta sprawność przekłada się bezpośrednio na kondycję firmy i realizację obowiązków ustawowo narzucanych na pracodawców. Może ona być wykonywana przez pracownika zatrudnionego na utworzone do tego stanowisko, przez cały dział składający się z kilku czy kilkunastu ekspertów w tej dziedzinie lub zewnętrzną firmę. Zależnie od specyfiki działalności przedsiębiorstwa zakres usług może się różnić. Sprowadzają się one jednak do dopełnienia wszelkich obowiązków związanych z działaniem pracowników w firmie.

Co oferujemy w zakresie obsługi kadr i płac?

W zakres obowiązków realizowanych przez naszą firmę w zakresie obsługi kadr i płac wchodzi m.in.:

  • sporządzanie, rozliczanie i archiwizowanie umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło,
  • opracowywanie listy płac,
  • sporządzanie i prowadzenia dokumentacji związanej z wynagrodzeniami,
  • prowadzenie akt personalnych zatrudnionych osób,
  • rozliczanie delegacji i urlopów,
  • wystawianie świadectwa pracy,
  • wypełnianie obowiązków względem US i ZUS związanych z zatrudnianiem pracowników.

Powierzenie pieczy nad wyżej wymienionymi aspektami naszej firmie w porównaniu do tworzenia przeznaczonych temu stanowisk to m.in. ograniczenie kosztów, rzetelna i terminowa realizacja realizacji oraz gwarancja pełnego profesjonalizmu i dokładności.