Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Przepisy podatkowe są bardzo obszerne i często zawiłe. Często zdarzają się kwestie sporne, w których nawet organy podatkowe mają odmienne stanowiska. Niewłaściwe postępowanie mogłoby doprowadzić do konsekwencji karno-skarbowych, jeśli chcemy ich uniknąć najlepiej będzie więc uzyskać indywidualną interpretację podatkową. Czy wiesz, jak to zrobić?

Co musisz wiedzieć a interpretacji indywidualnej i jak ją uzyskać?

Konieczność uzyskania takiego dokumentu może nam podpowiedzieć nasze biuro rachunkowe, które zajmuje się prowadzeniem księgowości naszej firmy. Jest to dokument, który wydawany jest w imieniu Ministra Finansów przez określony organ skarbowy po złożeniu wniosku przez podatnika. Ważny jest tu każdy element, który wpływa na indywidualną sytuację danego podatnika, ale również jest to rozstrzygane w zgodzie z przepisami prawa. Co istotne jeśli interpretacja będzie wydana na korzyść podatnika, to urząd nie ma obowiązku podawania jej uzasadnienia. Przy negatywnej natomiast powinno się ono znaleźć.

Uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej odbywa się na podstawie wniosku składnego przez podatnika – ORD-IN. Osoba wnioskująca opisuje w nim dokładnie wydarzenia, które mają zostać zinterpretowane, wskazuje również swoją opinię dotyczącą rozwiązania w danej sytuacji, bo właśnie do niej odniesie się organ podatkowy. Wydanie takiego dokumentu jest odpłatne – 40 zł od każdego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, które zostaną przedstawione we wniosku.

Co jeszcze musisz wiedzieć o indywidualnej interpretacji podatkowej?

Opłatę za wniosek należy uiścić na konto właściwego organu podatkowego do 7 dni od jego złożenia. Wydanie takiego dokumentu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od przedłożenia wniosku w urzędzie. Do tego terminu nie wlicza się dodatkowo terminów przewidzianych na dokonanie określonych czynności, takich jak chociażby wymagane uzupełnienie wniosku. Złożyć wniosek o taką interpretację może każdy podatnik, jak i osoba fizyczna.