Pełna obsługa księgowa

Pełna obsługa księgowa świadczona przez naszą firmę jest usługą kierowaną do firm, które ze względu na obowiązujące przepisy muszą rozliczać się z US na zasadach pełnej księgowości. Jej prowadzenie, ze względu na formę i ilość informacji, które muszą się w niej znaleźć, jest najbardziej skomplikowaną formą rozliczania się przewidzianym w polskim prawie podatkowym. Realizacja tego zadanie nie ogranicza się tylko do zapisu przychodów i rozchodów firmie tak jak w innych wypadkach, lecz wymaga uwzględnienia wszystkich ruchów finansowych dokonywanych przez przedsiębiorstwo.

Co zwiera pełna księgowość?

By należycie spełnić zadania narzucane przez obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, należy wykonać szereg czynności, w tym:

  • opracować politykę rachunkowości,
  • analizować i ustalić wynik finansowy firmy,
  • prowadzić chronologiczny zapis działań gospodarczych,
  • dokonywać inwentaryzacji aktywów i pasywów,
  • sporządzać sprawozdania finansowe,
  • gromadzić i przechowywać dokumentacje przewidzianą ustawie

Zalety pełnej księgowości

Prowadzenie pełnej księgowości to nie tylko wady. Wyższe koszty związane z jej obsługą w porównaniu z prostszymi formami rozliczania się z US czy potrzeba szczegółowego monitorowania poczynań firmy to tylko jedna strona medalu. Z drugiej strony większa dokładność narzucana przez księgi handlowe pozwala na lepszą kontrolę i analizę obrotu pieniędzmi w firmie. To z kolei umożliwia zoptymalizowanie finansów i lepsze zarządzanie aktywami, co samo w sobie oznacza oszczędności i szansę na dokonywanie precyzyjnie przemyślanych inwestycji.