Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy?

Przedsiębiorca musi wybrać formę opodatkowania, na podstawie której będzie dokonywał rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Może zdecydować się kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne lub pełną księgowość, która z reguły jest narzucona przez fiskusa.

Wybór opodatkowania dla firmy

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi wybrać formę opodatkowania. Najprostszą jest karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany. Z pierwszej mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową firmę lub spółkę. Nie ma tu żadnej ewidencji, zaliczek na podatek dochodowy i kosztów uzyskania przychodów, ponieważ podmiot gospodarczy wpłaca zawsze stałą kwotę podatku, ustaloną przez naczelnika urzędu skarbowego. Jest ona uzależniona od miejscowości, w której prowadzi działalność, jej charakteru i wymiaru zatrudnienia pracowników. Z kolei przy ryczałcie ewidencjonowanym podstawą opodatkowania jest przychód, jaki osiąga przedsiębiorstwo, a jedynym kosztem do odliczenia od przychodu, są składki na ZUS. Najczęściej wybieraną formą opodatkowania jest prowadzenie księgowości na zasadach ogólnych. Przedsiębiorca odlicza poniesione koszty, a podatek płaci jedynie od osiągniętego dochodu. Im większe wydatki, tym niższe należności do Urzędu Skarbowego. Biuro rachunkowe Euro Plus pomaga w wyborze formy opodatkowania i prowadzeniu dokumentacji.

Pełna księgowość w firmie

Oprócz wyżej wymienionych form opodatkowania jest jeszcze pełna księgowość, która określana jest ustawowo. Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli przychód 2 000 000 euro, są zobligowani do jej prowadzenia. Nie jest jednak prostą sprawą, ponieważ firma musi prowadzić wszystkie operacje gospodarcze w formie: księgi głównej, ksiąg pomocniczych i dzienników. Pełna księgowość obejmuje zestawienie obrotów i sald; rejestr składników majątku: aktywów, pasywów przedsiębiorstwa, a na koniec roku obrotowego składane jest sprawozdanie finansowe, uwzględniające bilans, rachunek zysków i strat; prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz magazynowych itd.