Co należy wiedzieć o mikrorachunku?

Z posiadaniem obywatelstwa wiąże się wiele praw, ale stan ten nie jest również pozbawiony obowiązków. Jednym z nich, być może najważniejszym, jest płacenie podatków. Kwestii tej towarzyszą różne formalności, między innymi kontrola mikrorachunku. To rozwiązanie dość nowe, bo wprowadzone na początku 2020 roku.

Specyfika mikrorachunku

Czym jest mikrorachunek? To indywidualne konto bankowe, które służy do opłacania takich podatków jak PIT, CIT a także VAT. Jak widać, jest to niezwykle przydatne rozwiązanie. Dzięki niemu można uiścić wszystkie zaległości względem fiskusa za pomocą jednego konta. Zasada w przypadku mikrorachunku jest taka, że na każdego podatnika przypada jeden rachunek. I to niezależnie od tego, czym dokładnie zajmuje się dana osoba – czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też jest zatrudniona na umowę o pracę lub na inny typ umowy.

Istnienie mikrorachunku jest bardzo przydatne nie tylko dlatego, że za jego pomocą można uregulować wszystkie zobowiązania względem fiskusa. Sednem tego konta jest również to, że przeznaczone jest ono tylko do jednego celu, jakim jest płacenie podatków. Istnienie tak wyspecjalizowanego rachunku pozwala z pewnością osiągnąć większą przejrzystość w swoich finansach. Należy jednak pamiętać, że mikrorachunek służy jedynie do dokonywania wpłat na rzecz urzędu skarbowego. Ewentualne zwroty przeprowadzane są już na konto osobiste płatnika.

Numer swojego mikrorachunku można poznać w bardzo prosty sposób. Wystarczy wejść na stronę podatki.gov.pl i odszukać generator mikrorachunku podatkowego. Kiedy jest się już na odpowiedniej stronie, trzeba wprowadzić swój numer PESEL albo NIP (to opcja dla osób, które posiadają takowy numer). Po wpisaniu cyfr automatycznie generuje się indywidualny i niepowtarzalny numer mikrorachunku podatkowego. Jak widać, jest to operacja, która zajmuje bardzo niewiele i jest do wykonania dla każdego. Możliwość sprawdzenia swojego rachunku na rządowej stronie internetowej to przykład ewidentnej korzyści, jaka jest wynikiem postępującego coraz bardziej procesu cyfryzacji.