Na jakich warunkach prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencja przychodu uważana jest za jedną z najprostszych form księgowości, która zawiera wyłącznie przychody z prowadzonej działalności gospodarczej.

Mimo że wydaje się pozornie nieskomplikowana, w porównaniu z innymi formami fiskalnymi – i tak musi być prowadzona jasno, dokładnie, z zachowaniem odpowiedniej dokumentacji, jak wszystkie podatki i usługi księgowe. Tym bardziej że w świetle ostatniej, dużej zmiany przepisów, datowanej na 18 grudnia 2020 roku – warto pochylić się nad zasadami, warunkami i nowościami.

Rozliczenie ryczałtem: podstawy

Ewidencjonowanie przychodów przy rozliczaniu ryczałtem określa wzór rozporządzenia Ministerstwa Finansów – podstawowe zasady wymuszają na kliencie prowadzenie tej księgowości w formie papierowej lub elektronicznej. Można prowadzić ją samodzielnie, lub powierzyć profesjonalistom z biura rachunkowego.

Najważniejsze jest, aby ewidencja przychodów prowadzona była rzetelnie i w niewadliwy sposób – ustawodawca i organy kontrolne szczegółowo to określają: ustawami o zryczałtowanym podatku dochodowym i rozporządzeniami Ministra Finansów w sprawie ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych.

W praktyce chodzi o zachowanie kilku przejrzystości dokumentacji oraz jej trwałości – czy to w formie elektronicznej lub papierowej. Ewidencja przychodu musi zawierać: daty wpisów, numery dowodów księgowych, daty uzyskania przychodu, kwoty przychodu opodatkowywanego według odpowiednich stawek, które zależą od rodzaju prowadzonej działalności.

Zmiany z 2021 i inne szczegóły

Rozliczenie ryczałtowe to forma księgowości uproszczonej. Ewidencja przychodów nie zawiera kosztów – podatek naliczany jest od przychodów. Aby z niej skorzystać, należy wypełnić odpowiednie limity przychodów. Od niedawna – 1.01.2021 – granica została podniesiona do 2 milinów euro (wg. kursu Narodowego Banku Polskiego). Ewidencję prowadzi się za każdy rok, na podstawie faktur, faktur VAT, rachunków oraz dokumentów celnych. Należy posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów oraz prowadzić wykazy: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Ważne jest, aby zachowywać przejrzystość – podatnik powinien prowadzić ewidencję ponumerowaną, zawierająca wszystkie szczegóły dotyczące dat, wystawionych faktur, korekt, dokumentów, rachunków. Na koniec każdego miesiąca winien jest sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc – jego wzór określa rozporządzenie. Można skorzystać z systemów teleinformatycznych, programów komputerowych lub biura rachunkowego – liczy się wydruk z odpowiednią datą i ustalonym wzorem. Po spełnieniu wszystkich warunków – ewidencja jest przyjmowana. Warto pamiętać, iż nierzetelne prowadzenie rozliczenia ryczałtem może skutkować karą – Urzędy Skarbowe mogą narzucić podatek nawet pięciokrotnie wyższy od wykazanego.